Kvinnlig medarbetare utför daglig tillsyn och rengör truck

Underhåll och daglig tillsyn av truck

Att underhålla och genomföra daglig tillsyn av sin truck är avgörande för både säkerheten på arbetsplatsen och för truckens livslängd. Det är av yttersta vikt att utbildade truckförare inte bara vet hur man kör säkert, utan också sköter om sina arbetsredskap på bästa sätt. Här går vi igenom varför det är så viktigt med regelbundet underhåll och tillsyn av din truck, vilka steg som bör ingå i underhållet och vad lagen säger om daglig tillsyn av truckar.

Checklista för tillsyn och underhåll av truck

En daglig tillsyn av trucken bör utföras för att säkerställa att trucken är i gott skick och säker att använda. Här är några av de viktigaste punkterna att kontrollera:

  • Bromsfunktion: Kontrollera att truckens bromssystem fungerar som de ska.
  • Hydraulfunktion (topplyft): Testa hydraulsystemets funktioner, särskilt i ändlägena.
  • Laddningsaggregat: Kontrollera truckens laddningssystem för att säkerställa korrekt laddning.
  • Batteri (fyll på vatten efter laddning): Se över vätsenivån i cellerna och fyll på efter laddning.
  • Däck & hjulfälg: Kontrollera däcken för slitage och se till att de har korrekt lufttryck.
  • Styrning: Kontrollera att styrningen fungerar smidigt och utan problem.
  • Reglage, instrument, belysning: Se till att alla belysning och övriga funktioner i instrumentpanelen fungerar korrekt samt att reglagen fungerar.
  • Oljenivå (ev. läckage): Inspektera truckens oljenivå och titta efter eventuella oljeläckage.
  • Kontroll av lyftsystem (gafflar och kedjor): Se över truckens lyftsystem, inklusive gafflar och kedjor, så att de är hela och fungerar som de ska.
  • Rengör maskin: Rengör trucken vid behov för att minimera slitage.

För att underlätta denna process kan man använda en standardiserad blankett eller pdf som en guide eller checklista. Idag finns också flera digitala verktyg som gör dokumentationen enklare. Se även till att ni har ett praktiskt system för arkivering på plats. Det gör att eventuella problem kan följas upp över tid. 

Klicka här för att ladda ned en utskriftsvänlig checklista för daglig tillsyn.

Kontrollkort för daglig tillsyn av truckar.

Vikten av att underhålla sin truck

Att underhålla sin truck är en viktig del av att vara truckförare. Regelbundet underhåll innebär inte bara att trucken fungerar säkert utan förlänger också dess livslängd och ökar effektiviteten. Genom att hålla trucken i gott skick minskar man risken för olyckor och incidenter, vilket skapar en säkrare arbetsmiljö för föraren och de som befinner sig i närheten. Dessutom kan regelbundet underhåll minska både slitaget på trucken och de totala driftskostnaderna över tid. Det är en investering som betalar sig på lång sikt genom att förebygga större och dyrare reparationer.

Föreskrifter om underhåll och daglig tillsyn av trucken

Arbetsmiljöverket har särskilda föreskrifter och riktlinjer för arbete med truck. I dem ingår systematiskt underhåll och tillsyn av varje truck, vilket är en viktig del av arbetsmiljöarbetet. Reglerna och rutinerna är utformade för att minimera risken för olyckor och skador, något som är extra viktigt med tanke på att truckar är inblandade i många arbetsolyckor i Sverige varje år.

Enligt Arbetsmiljöverket bör tillsyn göras inför varje körning. Kontrollerna är viktiga för att upptäcka och åtgärda eventuella problem innan trucken används.

Service och underhåll av truckar bör utföras med regelbundna intervaller anpassade till truckens användningsförhållanden. Som minimikrav bör underhåll ske åtminstone en gång per år, men vid intensivare användning (till exempel vid tvåskiftsdrift) kan det vara lämpligt med tätare intervaller, som en gång per kvartal.

Håll din truck i gott skick med regelbunden tillsyn och underhåll

Att se till att din truck regelbundet blir kontrollerad och underhållen är viktigt för en säker arbetsplats och för att trucken ska hålla länge. Genom att följa de tips och föreskrifter som nämnts här kan du minska risken för olyckor och se till att din truck är pålitlig och fungerar som den ska längre.